Garantie

* De totale maximum uitbetaling voor schadegevallen is € 1.000.

Artikel 1:

De verleende garantie omvat alle draaiende onderdelen, zoals de motor, aandrijfassen, versnellingsbak alsook alle elektromotoren, pompen, elektronische regelsystemen, met uitzondering van culasse en koppakking.
Op accessoires zoals navigaties, muziekinstallaties, radio’s e.d. wordt geen garantie verleend.
Betreffende defecten die direct of indirect te wijten zijn aan normale slijtage zoals bv. banden, remblokjes, remschijven, schokdempers, uitlaten, koppeling, buteelagers, wiellagers e.d. wordt geen garantie verleend.

Artikel 2:

De garantie loopt voor een periode van 12 maanden vanaf de factuurdatum en dit met een maximum van 20.000 KM afgelegde kilometers binnen deze periode.

Artikel 3:

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie zal de koper zich strikt moeten houden aan het serviceplan. Alle onderhoudsbeurten, herstellingen tijdens de garantieperiode, die het gevolg zijn van normale slijtage, dienen in onze werkplaatsen en tijdig te gebeuren om nog langer aanspraak op de garantie te kunnen maken.

Artikel 4:

Indien er een defect wordt vastgesteld binnen de garantieperiode dan zal de koper onverwijld de verkoper hiervan op de hoogte stellen. De verkoper zal het defect dan kosteloos herstellen. Dit omvat zowel uurloon als onderdelen.

Artikel 5:

Indien het voertuig tijdens de garantieperiode betrokken geraakt bij een ongeval, dan zal de eventuele schade in onze werkplaats hersteld dienen te worden om nog langer aanspraak te kunnen maken op de garantie zoals overeengekomen in dit document.

Artikel 6:

Sleep- en takelwerken tijdens de garantieperiode al dan niet veroorzaakt door een defect of ongeval, en uitgevoerd door derden worden nooit vergoed. De koper zal bij een defect kontact opnemen met de verkoper, deze zal het voertuig kosteloos repatriëren, binnen een redelijke termijn, dit voor zover het voertuig zich binnen de landgrenzen van het koninkrijk België bevindt. Indien dit niet het geval is dan zal de koper zelf instaan voor de repatriëring. Tevens zal de verkoper niet moeten over te gaan tot repatriëring bij defect of ongeval indien de koper hieromtrent al een verzekering of overeenkomst heeft afgesloten met derden.

Artikel 7:

De verkoper wordt ontslagen van al zijn verplichtingen hoofdens deze overeenkomst indien het defect aan het voertuig veroorzaakt werd door onoordeelkundig gebruik, roekeloos gedrag alsook het niet naleven van het serviceplan zoals verder beschreven in dit document. De koper dient het voertuig te beheren als een goede huisvader.

Artikel 8:

Indirecte kosten veroorzaakt aan derden of de koper door een defect aan het voertuig tijdens de garantieperiode worden niet gedekt. De verkoper zal het voertuig binnen een redelijke termijn herstellen.

Artikel 9:

In geval van betwistingen is de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Tongeren bevoegd.

 


Serviceplan

Distributieriem vervangen op datum. Kilometerstand: .xxx.xxx km

Het voertuig dient tijdig binnengebracht te worden in onze werkplaatsen voor het verversen van de olie, het vervangen van de nodige filters en de overige onderhoudsactiviteiten zoals voorgeschreven door de constructeur.

Voor wat betreft olieverversing en kleine onderhoudsactiviteiten: Deze dienen te gebeuren elke: 7500 KM.Indien er minder dan: 7.500 KM op jaarbasis wordt afgelegd dient dit onderhoud jaarlijks te gebeuren.

Voor wat betreft olieverversing, vervangen van filters en grote onderhoudsactiviteiten: Deze dienen te gebeuren elke: 30.000KM respectievelijk om de 2 jaar.

 

Copyright © 2017 Webdesign door ZiZOO Webdesign